Atölye Konuları

 • Etkili Geribildirim Verme
 • Analitik Düşünce ve Düşünme Hataları
 • Çatışma Yönetimi
 • Değerlerle Yönetim
 • Değişim Yönetim
 • Duygusal Zeka
 • Ekip Kurma ve Geliştirme
 • Ekiplerde Ataletle Başetme
 • Etkili İletişim 
 • Eyvah Şirketim Büyüdü
 • Güvenli Davranış
 • Hedeflerle Yönetim
 • İcraata ve Çözüme Odaklama
 • İletişim Zehirleri
 • İlişki Yönetimi
 • Karar Verme Yaklaşımları
 • Kardeşim Ortağım Olunca
 • Koçluk Becerileri
 • Liderlik Gelişim Aşamaları
 • Liderlik ve Değerler
 • Liderlik ve Yöneticilik Kavramlarına Bakış
 • Liderlikte Bilinç Düzeyleri
 • Motivasyon Yönetimi
 • Performans Geliştirme
 • Proaktif Davranış
 • Sistem Düşüncesi
 • Stratejik Analiz Teknikleri
 • Stratejik Düşünce
 • Toplantı Yönetimi
 • Yenilikçilik ve Kutunun Dışında Düşünebilme Becerileri 
 • Yetki Devri 
 • Yönetimde Esneklik  - Disiplin Dengesi