Atölye Hakkında

 Atölyeler, yönetici ve yönetici adaylarına yönelik olarak 
 
  • 2 saatten günden 2 güne kadar değişebilen sürelerde uygulanan
  • Belirlenmiş olan bir alana ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine odaklı
  • “Yaşayarak öğrenme” ve “birbirinden öğrenme” prensiplerine uygun olarak 
  • Kuruma özgü tasarlanan
  • Deneyimsel
  • Yapılandırılmış
  • İnteraktif