MBTI

- MBTI® (Myers–Briggs Type Indicator)
 
MBTI, psikiyatr Carl G. Jung’un “Psikolojik Tipler” (Psychological Types)  teorisine dayanan Katharine Cook Briggs ve Isabel Briggs Myers
 tarafından geliştirilmiş bir kişilik tipi envanteridir. MBTI, 50 yılı aşkın araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanmakta olup, bugün dünya üzerinde en yaygın olarak kullanılan Kişilik Envanteri unvanını elinde bulundurmaktadır.

MBTI uygulaması, kişilik envanteri çalışması ve yüz yüze geribildirim olmak üzere iki ana aşamadan oluşan bir süreç sonucunda tamamlanmaktadır. MBTI ile kişi bu süreçte kendisini anlama ve davranışların altında yatan nedenleri anlamlandırma düzeyini geliştirecek, motivasyon kaynaklarını tespit edecek, güçlü yanlarının farkına varacak ve potansiyel gelişim alanlarını keşfedecektir. 
 
MBTI aşağıda belirtilen alanlarda kullanılabilmektedir.
 
  • Bireysel Farkındalık ve Kişisel Gelişim
  • Kariyer Keşfi ve Kariyer Gelişimi
  • Kurumsal Gelişim
  • Takım Kurma ve Geliştirme
  • Yönetim ve Liderlik Geliştirme
  • Problem Çözme
  • Koçluk Hizmetleri
  • Eğitim Planlama ve Eğitim Programları Geliştirme
  • Kültürel Adaptasyon