LVA

- LVA® (Leadership Values Assessment)
LVA yöneticiler için bireysel farkındalığı geliştiren, kişisel dönüşümü destekleyen ve potansiyeli ortaya çıkarabilmek için atılması gereken adımlarıbelirleyen güçlü bir ölçüm aracıdır. 
 

LVA yöneticinin kendi iş yapış tarzına ilişkin algısını, üstlerinin, eşitlerinin ve aslarının algısı ile karşılaştırmaktadır. 
 
LVA’nın odağı yöneticinin güçlü yanları, iyileşme alanları ve gelişim fırsatlarıdır.
 
LVA yöneticilerin davranışlarının kurum performansını ne ölçüde desteklediğini ya da engellediğini belirleyebildiği gibi, yöneticinin kaygı düzeyinin karar vermeye ne derece etki ettiğini de ortaya koyabilmektedir.
 
LVA ayrıca yöneticinin bireysel entropi ve otantiklik düzeylerini de ölçümlemektedir.
 
LVA Uygulama Süreci

LVA uygulama süreci, liderlik değerleri şablonunun özelleştirilmesi ile başlar. Ardından yönetici online olarak şifre kendisi için belirlenmiş olan formlara ulaşır ve seçimlerini yapar. Ardından, yönetici tarafından önceden belirlenmiş 15-20 kadar değerlendirici (üst, ast, eşit vb.). sisteme şifre ile giriş yapar ve ister isimsiz ister isimleri ile ilgili yönetici için kendilerine sunulan değerlendirme formalarını doldururlar. Veri toplama aşamasını takiben, tüm seçimler “7 Bilinç Düzeyi” teorisi temelinde analiz edilir.
 
LVA geri bildirimi bir koç tarafından 2-3 saatlik bir seansla gerçekleştirilir. Bu çalışmada LVA geribildiriminden hareketle yönetici ve koç birlikte yöneticinin performansını artırmaya yönelik olarak detaylı bir aksiyon planı geliştirirler.