Yetenek Yönetimi

Yönetim Yeteneklerinin Yönetimi hizmetimiz, şirketin karşılaşacağı zorluklarla baş edebilmesi ve stratejilerini hayata geçirerek hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyacı olan yönetsel yetenekler ile sahip olduğu mevcut yönetim yetenekleri arasındaki boşluğu sistematik olarak kapatmaya çalışan, merkezinde potansiyel ve mevcut yöneticilerin yer aldığı bir yönetim danışmanlığı hizmetidir.
 
 
Yönetim Yeteneklerini Yönetme Nedenleri
 
  • Rekabet gücünün korumak
  • Büyümek ve öncü olmak
  • Hedeflere ulaşabilmek
  • Şirketin değerini arttırmak
  • Yöneticilerin beklentilerini karşılamak
  • Yönetici profilinin değişen demografik yapısından etkilenmemek
 
 
Yetenek Yönetiminin Sürecinin Temel Aşamaları
 
1. Yeteneği Kuruma Çekme
2. Yeteneği Geliştirme
3. Yeteneği Yönetme (Terfi)
4. Yeteneği Değerlendirme
 
Yönetim Yetenekleri Yönetimi Uygulama Adımları
 
1. Kurumun hedeflerin ve stratejilerin netleştirilmesi
2. Hedef ve stratejiler için kilit yönetim pozisyonların tespit edilmesi
3. Kilit yönetsel pozisyonların yetenek profilinin çıkartılması
4. Yönetici adaylarının belirlenmesi 
5. Yönetici adaylarının yetenek açığının analizi 
6. Yönetici adaylarının yönetsel gelişim planlarının hazırlanması
7. Yönetici adaylarının yönetsel gelişim planlarının uygulanması
8. Yönetici adayın gelişim performansının izlenmesi 
9. Yönetici adayının göreve atanması ve oryantasyonu
10. Yöneticinin, yönetim performansının değerlendirilmesi