Yönetici Koçluğu

Yönetici koçluğunda odak noktamız, yöneticinin hedeflerine ulaşmasına ve yüksek performans sergilemesine yönelik gelişimini desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandırmaktır. 
 
Koçluk süreci ile yöneticinin kendine özgü sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri harekete geçirmesi ve kullanması hedeflenir ve bunu yaparken de aşağıdaki dört prensibi göz önünde bulundururuz:
 
- Hem yöneticiye hem de organizasyona hizmet etmek
- Yöneticinin gelişim haritasını belirlemek ve izlemek
- Yöneticinin güçlü yönlerini kaldıraç olarak kullanmak
- Yöneticinin kişisel ve kurumsal farkındalığına odaklanmak