Koçluk

- Liderlik Koçluğu (ILC - Inspired Leadership Coaching® )
 
“ILC”, Dr. John Benjamin Franklin tarafından bireylerin liderlik özelliklerini geliştirmek amacıyla tasarlanmış sadece Üst Düzey Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetici Adaylarının alabileceği bir koçluk programıdır. ILCP birbirini tamamlayan ve her biri belirli bir amaca yönelik toplam 8 seanstan oluşur. ILC’nin odağında “Kişisel Bütünlük Süreci” (Personal Integration Process) yer almaktadır. Bu süreçte esas olan liderin potansiyelini açığa çıkarma ve dönüşümü gerçekleştirmedir. 
 
 
Kişisel Bütünlük Süreci üç adımdan oluşur: 
 
I.  Değerlendirme  (Human Synergistics tarafından geliştirilen 360 derece Liderlik Ölçüm aracı ile) ve Kişisel Gelişim 
II.  Vizyon, Misyon ve Amaç Belirleme
III.  Sahada ve uygulamada Lider
 
Kişisel Bütünlük Süreci boyunca kişiler aşağıdaki alanlarda desteklenirler: 
 
- Güçlü zayıf yönlerin belirlenerek, gelişim alanlarının tanımlanması, 
- Kişisel ve mesleki vizyon, misyon ve amaçların tanımlanması 
- “Dönüşümsel Liderlik” (Transformational Leadership) perspektifinden “Özgün Liderlik Tarzı”nın geliştirilmesi 
 
Yönetici Koçluğu
 
Yönetici koçluğunda odak noktamız, yöneticinin hedeflerine ulaşmasına ve yüksek performans sergilemesine yönelik gelişimini desteklemek üzere ihtiyaç duyduğu beceri ve yetkinlikleri kendisine kazandırmaktır. 
 
Koçluk süreci ile yöneticinin kendine özgü sahip olduğu özellikleri ve yetenekleri harekete geçirmesi ve kullanması hedeflenir ve bunu yaparken de aşağıdaki dört prensibi göz önünde bulundururuz:
 
- Hem yöneticiye hem de organizasyona hizmet etmek
- Yöneticinin gelişim haritasını belirlemek ve izlemek
- Yöneticinin güçlü yönlerini kaldıraç olarak kullanmak
- Yöneticinin kişisel ve kurumsal farkındalığına odaklanmak
 
 
- Immunity to Change® Koçluğu
 
Kendinizin Değişime Direncinizin Köklerini Keşfedin ve Potansiyelinizi Açığa Çıkartın
 
Son dönemlerde yapılan bir araştırmaya göre, doktorların “eğer alışkanlıklarını değiştirmezsen ölürsün” dediği her 7 hastadan sadece 1’i alışkanlıklarını değiştirmede başarılı olabiliyormuş. Buradan anlaşılıyor ki, konu ölüm kalım meselesi olsa bile istek ve motivasyon tek başına değişim için yeterli olmuyor, değişimi nasıl gerçekleştirebileceğimiz sorun olarak duruyor.  
 
Öyleyse, liderler kendilerini ve yönettikleri organizasyonu nasıl değiştirebilir ve ileriye taşıyabilirler?
 
Robert Kegan ve Lisa Lahey tarafından geliştirilen “Immunity To Change” yaklaşımı, bizlere bireysel inançlarımızın kollektif zihin yapıları ile birlikte nasıl direncin mekanizmasına dönüştüğünü gösteriyor. Kendimizin potansiyelini açığa çıkartmanın ve ileriye doğru gidişin yolunun öncelikle bizi koruma adına geliştirdiğimiz değişimden alıkoyan köklerini ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu programla da amaçladığımız, değişim yönünde bağlarımızı keşfetmek ve kendimizi serbest bırakmak. 
 
Program İçeriği
 
Potansiyeli açığa çıkartma
Kendi değişime bağışıklık teşhisimizi yapma
Kendi değişime direncimizi yenme 
Ekiplerde başarı için bireysel bağışıklıktan kurtulma
 
 
CoachingOurselves® (Birlikte Öğrenme Programı)
 
CoachingOurselves, işletmelerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerine, yöneticilerin, kendi deneyimleri üzerinde çalışarak birbirlerinden öğrenmelerine dayalı bir yönetim geliştirme yaklaşımıdır. Yöneticilerin oturumlarda temel aldıkları materyaller, David Ulrich, Michael Beer, Marshall Goldsmith ve Henry Mintzberg gibi yönetim otoriteleri tarafından geliştirilmiştir. 
 
CoachingOurselves toplantılarında, yöneticiler kendilerine verilen materyaller ışığında, tartıştıkça ve deneyimlerini paylaştıkça, birbirlerinden öğrenirler. Katılımcılar, oturuma dizüstü bilgisayarlarıyla değil, sadece bir kalem ve o haftaki konunun çıktısıyla gelirler. Oturum öncesi veya sonrası ekstra bir çalışma yapılmaz.
 
Gruplar, verilen konuyu kendi deneyimleri ışığında tartışarak bunun işlerine, çalıştıkları bölüme ve organizasyonun gelişmesine nasıl katkıda bulunacağı yönünde çıkarımlar yaparlar. CoachingOurselves sürecinde, yöneticiler bireysel olarak kendilerini geliştirirken, grup bir ekibe dönüşür ve bu ekip hep birlikte kurumlarının değişimi için kritik bir rol üstlenebilecek düzeye erişir.
 
Bu süreçte;
- Katılımcılar güncel deneyimlerini paylaşırken, CO konuları, tema ve kavramları verir
- Yöneticiler kavramsal materyallerin ışığında kendi deneyimleri üzerinde çalışarak öğrenirler
- Burada ortaya çıkan öğrenme, değişim amacıyla iş ortamına taşınır
- Yeni deneyimlerden elde edilen içgörüler, takip eden oturumları besler.