Ekip Koçluğu

YÖNETİM EKİPLERİ İÇİN 
 
Ekip Koçluğu, geleneksel anlamda ekip üyelerine bireysel olarak verilen koçluk hizmetinden çok, ekibi bir sistem olarak gören ve onu, istikrarlı, motive olmuş, olaylara aynı bakış açısıyla bakabilen yüksek performanslı bir yapıya dönüştürmek amacıyla ekibin bütününe verilen bir koçluk hizmetidir. 
 
Ekip Koçluğu yaklaşımımız, Marita Fridjhon ve Dr. Faith Fuller’in çalışmaları ve sistem teorisi temeline dayanmaktadır. Ekip Koçluğu, Duygusal Zeka (Emotional Intelligence), En İyi İçin Sorgulama (Appreciative Inquiry), Pozitif Psikoloji (Positive Psychology) ve Değişim Yönetimi (Change Management) konularında yapılan en son çalışmalar ve ekipler üzerine dünyanın önde gelen üniversitelerinde yapılan araştırmalar doğrultusunda hazırlanmıştır. 
 
Ekip Koçluğu uygulaması üç aşamadan oluşmaktadır. 
 
1. Ekip Değerlendirme Envanteri Uygulaması 
Değerlendirme Envanterimiz (The Team Diagnostic Assessment) karşılaştırmalı bir değerlendirme ve ekibin devam eden gelişimi hakkında ayrıntılı bir harita sunar. Koçluk öncesi ve sonrasında yapılan uygulamalar ile ekibin gelişimi niteliksel olarak izlenebilir. 
 
2. Paylaşım Çalışması
Olumluluk ve verimlilik faktörlerinden hareketle tasarlanmış, tüm ekip üyelerinin ekip koçlarının moderatörlüğünde bir araya gelerek çalıştığı, iki gün süreli bir paylaşım çalışmasıdır. Bu çalışmada, ekip ile birlikte ekip olmanın dinamikleri, ekibin gelişim ihtiyaçları ve eylem planları üzerinde durulur. 
 
3. Koçluk Seansları 
Ekibin farkındalık düzeyi, verimlilik, bağlılık ve motivasyonunun daha üst seviyelere çıkartılması amacıyla paylaşım çalışmasını takip eden süreçte ayda bir kez ve en az 6 seans olmak üzere gerçekleştirilir.