Atölye Çalışmaları

Atölyeler, yönetici ve yönetici adaylarına yönelik olarak 
 
  • 2 saatten günden 2 güne kadar değişebilen sürelerde uygulanan
  • Belirlenmiş olan bir alana ilişkin bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine odaklı
  • “Yaşayarak öğrenme” ve “birbirinden öğrenme” prensiplerine uygun olarak 
  • Kuruma özgü tasarlanan
  • Deneyimsel
  • Yapılandırılmış
  • İnteraktif
Yönetsel gelişim çalışmalardır.
 
- Etkili Geribildirim Verme
- Analitik Düşünce ve Düşünme Hataları
- Çatışma Yönetimi
- Değerlerle Yönetim
- Değişim Yönetimi
- Duygusal Zeka
- Ekip Kurma ve Geliştirme
- Ekiplerde Ataletle Başetme
- Etkili İletişim 
- Eyvah Şirketim Büyüdü
- Güvenli Davranış
- Hedeflerle Yönetim
- İcraata ve Çözüme Odaklama
- İletişim Zehirleri
- İlişki Yönetimi
- Karar Verme Yaklaşımları
- Kardeşim Ortağım Olunca
- Koçluk Becerileri
- Liderlik Gelişim Aşamaları
- Liderlik ve Değerler
- Liderlik ve Yöneticilik Kavramlarına Bakış
- Liderlikte Bilinç Düzeyleri
- Motivasyon Yönetimi
- Performans Geliştirme
- Proaktif Davranış
- Sistem Düşüncesi
- Stratejik Analiz Teknikleri
- Stratejik Düşünce
- Toplantı Yönetimi
- Yenilikçilik ve Kutunun Dışında Düşünebilme Becerileri 
- Yetki Devri 
- Yönetimde Esneklik  - Disiplin Dengesi