Liderler için Koçluk Becerileri

- Sihirli Dokunuş - Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
 
Sihirli Dokunuş, yöneticilerin başta astları olmak üzere, organizasyonlarında ve çevrelerinde dokundukları diğer kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini, farkındalık düzeylerini geliştirmelerini, davranışa yansıyan gerçek öğrenmeler gerçekleştirmelerini ve performanslarını arttırmalarını sağlayabilmeleri amacıyla yöneticilere yönelik olarak geliştirilmiş olan özel bir koçluk becerileri programıdır. 
 
Program Modülleri: 
 
Modül 1: Koçlukta Ana Yetkinlikler
Koçluk Kavramı 
Yönetimde Koçluk 
Koçluk İlişkisi
Koçlukta Ana Yetkinlikler
 
Modül 2: Koç - Yönetici Olarak Duruşumuz 
Koçlukta Kendimizi Yönetmek 
Koçluk Becerilerini Uygulama ve Geliştirme
 
Modül 3: Koçluk Sanatı 
Kişisel Gücümüzü Sürece Katmak 
Uygulamada Ustalaşmak 
Koçluk Sürecinde Yaratıcılık