Rolümüz

Liderlik gelişim hizmetlerimizi, bireylerde varolan potansiyeli harekete geçiren bir katalizör olarak düşünüyoruz. Yeraltında olan suyu yukarı çıkartmada kullanılan tulumbanın ilk işlemesi için nasıl dışarıdan bir miktar su gerekirse, bireylerde varolanı açığa çıkarmak için de tetikleyiciye ihtiyaç vardır. Eflatun'a göre, bilgi dışarıdan aktarılan bir şey değil, bireyde zaten varolan bir hazinedir. Bu nedenle kendimizi, bilgi aktaran ve "eğiten" olarak değil, kişilerin kendilerinin bulma ve keşfetmelerini sağlayan ortamı sunan, bilgi ve deneyimlerini paylaşan, paylaştıkça gelişen ve öğrenen bireyler olarak görüyoruz.